ΦΑΤΡΟ ΑΒΙΚΟ Μ.ΕΠΕ
 

Χονδρικό Εμπόριο Ζωοτροφών

Δ/νση: 2 ΧΛΜ. Παιανίας - Σπάτων, Παιανία 190 02

Τηλ.: 210 6644331  FAX: 210 6644334